Taakverdeling
Project 'Het Nederlandstalige populaire lied door de eeuwen heen'

Namen: ................................................................ Uit klas: .

Schrijf hieronder op welke periode en welk onderdeel van de organisatie jullie gaan doen:
Periode: ........................................................................................................................
Organisatie onderdeel:...................................................................................................

Met de groep schrijven jullie in het onderstaande schema eerst alle taken op, die nodig zijn om jullie presentatie en jullie deel van de organisatie zo goed mogelijk uit te voeren:

Taken presentatie: Taken organisatie:

 

 

 

 

 

 

 

Ga de bovenstaande taken nu verdelen onder de groepsleden. Schrijf op groepslid op, welke taken door wie worden uitgevoerd: ieder groepslid heeft minstens twee taken:
- één taak binnen het maken van de presentatie
- één taak binnen jullie organisatie-onderdeel
Zorg ervoor dat alle taken evenredig worden verdeeld onder de groepsleden: dus niet de ene persoon veel meer dan de ander!

Taken presentatie Taken organisatie:

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Naam:

Taak/Taken:

 

Geef tenslotte aan wie jullie contactpersoon van de groep wordt:
Naam: ......................................................................................