BRONNENLIJST

Boeken:

•  Algemeen Nederlands Zangverbond: 
Op harpen en snaren – volksmuziek, volksdansen, volksinstrumenten in Vlaanderen,
Uitgeverij De Nederlanden, 1983

•  Bakker, Frank:
Stamps: jongeren subculturen: bizar, vet of vaag?! – RVU Educatieve omroep, 2000

•  Boomkens, René:
Kritische massa,
1994

•  De Leeuw, Hoitsma, De Jager, Schonewille:
Jong!: jongerencultuur en stijl in Nederland 1950-2000, 2000

•  Prick van Wely, Max:
De bloeitijd van het Nederlands Volkslied, 2e druk

•  Seelen, Antoon:
Het volkslied in Nederland - Heden en verleden van een ideaaltype, 1981

• 
Ter Bogt en Hibbel:
Wilde jaren - een eeuw jeugdcultuur, 2000

•  Vellekoop en Wagenaar-Nolthenius:
Het Antwerps Liedboek: 87 melodieën op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544,
Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis Amsterdam, 1975

•  Grote Spectrum Encyclopedie:
Uitgeverij Het Spectrum, 1977

•  Van Dale:
Groot woordenboek der Nederlandse Taal, 1992


Inleidingen van:

•  De Vuyst, Julien :
Het moordlied in de Zuidelijke Nederlanden tot de 19e eeuw
, 1976

•  Doornbosch, Ate:
Onder de groene linde – Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 1,

Uitgeverij Uniepers, Amsterdam, 1987

•  Van Altena, Ernst:
Dat is uit het leven gegrepen – De geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten,
1989

•  De Kloet en Boudewijns:
Diep in mijn hart – honderd liedjes die de eeuw trotseren
, 1999

•  Hermine Meijermans :
Snikken & Smartlapjes
, Boekenweekgeschenk 1976

•  Prick van Wely, Max:
Stroop om te zweten – Beroepen en ambachten in het Oud-Nederlandse lied, 1964

•  Rich, Frank :
Haal 't doek maar op - 100 Jaar Nederlandstalig cabaret, kleinkunst en theater
, 1995

•  Van de Reijt, Vic:
Toen wij van Rotterdam vertrokken – Nederlandse liederen uit de 20e eeuw, 1987

•  Van de Reijt, Vic:
Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben – Nieuwe Nederlandse liedjes uit de 20e eeuw, 1998

 

Gebruikte liedbundels:

•  Bakker, Jopje :
Kinderliedjes in beeld – 200 jaar geillustreerde kinderliedboekjes in Nederland,
Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, Den Haag, 1985

•  De Klerk, Mul, Strategier:
Ons Volkslied – Nederlandsche Liederen uit Noord en Zuid om te zingen en te spelen
, De Toorts, 1945

•  Franken, Harrie :
Liederen en dansen uit de Kempen
, Stichting Brabants Heem, 1978

•  Ghesquiere en Francois:
Liederenkrans voor het middelbaar onderwijs, 3e druk, 1947

•  Maling, Rob :
Nederlandse volksliederen oud en nieuw
, 1978

•  Pollmann en Tiggers :
Het Nederlands Volkslied,
15e en 19e druk

•  Smijers, Bruning, Dresden, Geraedts, Grimberg-Huyser, Kunst:
Volksliederenbundel Uitgeverij J.H. Gottmer, Haarlem, 1952

•  Van Beekum, Jan:
De Minstreel - Liederenbundel voor het voortgezet onderwijs, 6e druk, 1979

•  Van Pelt en Van Zonneveld:
Liederenbundel voor school en huis,
Uitg. Wolters, 1924

•  Veldhuyzen, Marie :
Prisma Liederenboek
, 1958

•  Veldkamp en De Boer:
Kun je nog zingen, zing dan mee,
18e en 36e druk

•  Vellekoop en Wagenaar-Nolthenius :
Het Antwerps Liedboek: 87 melodieën op teksten uit ‘Een Schoon Liedekens-Boeck' van 1544, Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis Amsterdam, 1975


Diverse internetsites:

Zie Handige links