Evaluatie-formulier
Project 'Het Nederlandstalige populaire lied door de eeuwen heen'

Namen: ................................................................ Uit klas: .

Beantwoord met je groepje eerlijk de onderstaande vragen en lever ze in bij je docent.

Welke periode hebben jullie gepresenteerd? ...
Welke onderdeel van de organisatie hebben jullie gedaan? ...

Deelname van het groepje:
Wat vonden jullie van jullie deelname als groepje in het project? Heb jullie je als groep voldoende ingezet binnen de projectgroepen? Hebben jullie de taken goed verdeeld?
. .
.
.
.
..

Verwachtingen:
Zijn jullie verwachtingen over het project (plan van aanpak en tijdsplanning) uitgekomen, waarom wel of niet?
..
. ..
..

Samenwerking:
Hoe verliep de samenwerking binnen jullie groepje? Leg uit.
....

....


Algemene mening:
Hoe vonden jullie het project in totaal gaan? Wat hebben jullie als groepje geleerd?
Geef tips voor eventuele verbeterpunten.
........
.
. .