REFLECTIE EN EVALUATIE

Je hebt nu bijna alle fasen van het project doorlopen, op één onderdeel na: de evaluatie en reflectie.
Daarin komen vragen aan bod, zoals 'Hoe vond je het project gaan?' of 'Wat heb je ervan geleerd?'

Het is de bedoeling dat je het project op drie manieren gaat evalueren:
1) Individueel, via een reflectieformulier
2) Met je groepje, via een reflectieformulier
3) Met de klas, via enkele mondelinge vragen van je docent.

Je evalueert dus eerst individueel, daarna met je groepje en daarna met de klas.
Begin nu met het invullen van het individuele reflectieformulier.
Vervolgens vul je het reflectieformulier met je groepje in.
Tenslotte zal jullie docent in een klassengesprek nog enkele vragen stellen.Nu nog één opdracht te gaan:
Maak een mapje van alle opdrachten en formulieren, die je in dit project hebt gedaan en lever alles netjes in bij je docent!

 

AFSLUITING

Gefeliciteerd!! Je bent nu helemaal klaar met dit project of deze webquest!

  En.... wat heb je nu geleerd?

Je hebt geleerd wat de ontwikkeling is van het Nederlandstalige lied door de eeuwen heen.
Je hebt liedjes beluisterd, achtergrondinformatie gelezen en verschillende opdrachten gemaakt bij de verschillende tijdperiodes.
Daarnaast heb je één tijdperiode verder uitgediept en in een groepje een presentatie daarover gegeven. Misschien heb je zelfs een middag of avond georganiseerd over het Nederlandstalige lied door de eeuwen heen!