20e eeuw - Poplied

De periode van de 20e eeuw is onderverdeeld in Volkslied en Poplied.
In de opdrachten 17 t/m 20 komt het Poplied aan bod, verdeeld over 3 onderdelen:

1) Inleiding
2) Nederlandstalige chanson

3) Nederlandstalige rap


INLEIDING

 

Definitie van popmuziek:
Popmuziek is een heel ruim begrip en kan op verschillende manieren beschreven worden.

Opdracht 17:
Geef in ongeveer 100 woorden jouw eigen definitie van popmuziek.
Je mag daarbij ook enkele kenmerken van popmuziek noemen.

Geschiedenis van de popmuziek:
Het vastleggen en verspreiden van geluid betekende vooral in de jaren twintig en dertig ook in Nederland een stimulans voor de liedcultuur. De bekendste Nederlandse artiesten in die tijd waren cabaretiers en revue-artiesten. Van de huidige popmuziek was pas sprake toen zich binnen die populaire muziek een aparte muziekcultuur voor jongeren aftekende.
In Nederland gebeurde dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Er was een economische wederopbouw en culturele wederopstanding. In de loop van de jaren vijftig kregen jongeren een eigen besteedbaar budget, en dus meer vrijheid. Hiervan kochten ze bijvoorbeeld grammofoonplaten (45 toeren singles).
De maatschappij van massaconsumptie en massaproductie brak aan.

 

Opdracht 18:

Bekijk de geschiedenis van de popmuziek op de volgende sites.
- Nederlands Popinstituut

- Encyclopedie Wikipedia - Popmuziek

- Encyclopedie Wikipedia - Nederpop

Geef steeds per 10 jaar een samenvatting in kernwoorden van de ontwikkeling van de popmuziek.

Leg daarbij het accent op de ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek.

Begin bij de periode 1950-1960 en eindig bij 1990-nu.

Naast de belangrijkste ontwikkelingen per periode, noem je ook enkele belangrijke (Nederlandse) namen van artiesten.

 

 

Op de volgende pagina's volgen twee voorbeelden van liederen, de horen bij het Poplied in de 20e eeuw:
1) Nederlandstalige chanson 'Margherita': opdracht 19
2) Nederlandstalige rap 'De zin van rap': opdracht 20

Of ga terug naar:
-
20 eeuw- Algemene inleiding