20e eeuw
De opdrachten 14 t/m 20 gaan over de 20e eeuw, in twee grotere onderdelen: volkslied en poplied. Deze onderdelen zijn verder gesplitst in:
1) Volkslied
a) Inleiding
b) Revue- of Cabaretlied
c) Smartlap of levenslied


2) Poplied

a) Inleiding
b) Nederlandstalige chanson
c) Nederlandstalige rap