Uitleg
Organisatie/Tijdsplanning
Groepsindeling/Taakverdeling
Plan van aanpak/Planning
  
UITLEG VAN DE OPDRACHT 

Je hebt bij het onderdeel Voorbereiding alle stijlperiodes doorlopen en daarover opdrachten gemaakt.
Daarin heb je gezien hoe de ontwikkeling is geweest van het Nederlandstalige populaire lied door de eeuwen heen.

Het volgende onderdeel van dit project is, dat je in groepjes van 4 of 5 personen een presentatie van ongeveer 15 minuten gaat verzorgen, waarin één periode uit de geschiedenis van het populaire lied verder wordt belicht.
Je kunt daarbij denken aan het maken van een powerpointpresentatie, waarin enkele liedjes naar voren komen.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk om enkele liedjes ten gehore te brengen en daar omheen iets te vertellen over de periode.

Je docent zal aangeven wanneer de presentaties klaar moeten zijn en op welk tijdstip ze moeten worden uitgevoerd.
Het is de bedoeling om er een middag- of avondvullend programma van te maken, met publiek erbij.
Het organiseren van zo'n middag of avond is ook een grote klus. Het is de bedoeling dat jij daarin ook een actieve rol gaat spelen. Dus naast het maken van de presentatie, help je ook mee in de organisatie!

Structuur:
Om tot een goede presentatie en organisatie te komen, doorloop je de volgende onderdelen (zie boven):
1) Uitleg van de opdracht
2) Organisatie en tijdsplanning
3) Groepsindeling en taakverdeling
4) Plan van aanpak
Bewaar alles, wat je (met je groepje) bij de voorbereiding van je presentatie op papier zet en lever dat uiteindelijk bij je docent in! Je kunt de formulieren kopiëren naar een Word-bestand en dan invullen. Gebruik daarvoor het liggende papierformaat!


SUCCES!


Ga nu naar het onderdeel Organisatie en tijdsplanning