Uitleg
Organisatie/Tijdsplanning
Groepsindeling/Taakverdeling
Plan van aanpak/Planning

 

GROEPSINDELING EN TAAKVERDELING

Groepsindeling:
De klas wordt verdeeld in groepen van 4 of 5 personen.
De eenvoudigste en meest democratische manier om deze groepen samen te stellen, is te kijken naar jouw voorkeur voor de periode en organisatietaak. Vul hiervoor per persoon het volgende inschrijfformulier in en maak vanuit deze inschrijving de groepen.
Let op: Het is de bedoeling dat in ieder geval alle perioden en alle organisatietaken worden verdeeld onder de groepen!
Aangezien er meer organisatie-taken zijn dan perioden, kan het voorkomen dat enkele groepen dezelfde periode doen, of dat enkele groepen meerdere organisatie-taken op zich nemen. Ook kan het zijn dat de organisatie-taken verder worden verdeeld tussen de groepen (bijvoorbeeld PR en financiën apart).
Verder moeten jullie één groepslid aanwijzen, die contactpersoon wordt met de andere groepjes en met de docent.
Hierdoor blijft er ook goede communicatie tussen de verschillende groepjes en wordt voorkomen, dat er dingen dubbel worden georganiseerd of gedaan.

Vul nu het formulier in om een groepsindeling te kunnen maken.

Taakverdeling:
Nu de groepjes zijn samengesteld is het de bedoeling dat jullie een eerlijke taakverdeling gaan maken.
Ieder groepslid heeft in ieder geval een taak in het maken van de presentatie én een taak in de organisatie.
Vul met je groep het formulier in om een goede taakverdeling te kunnen maken.

Ga nu door met het onderdeel Plan van aanpak en planning