Uitleg
Organisatie/Tijdsplanning
Groepsindeling/Taakverdeling
Plan van aanpak/Planning

 

PLAN VAN AANPAK EN PLANNING

Jullie hebben je voorbereid op de opdracht, een periode uitgekozen, een groepje gevormd en de taken verdeeld.
Nu is het tijd om een plan van aanpak en een (tijds)planning te gaan maken.

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak beschrijven jullie, hoe jullie het project willen gaan aanpakken.
Vul hiervoor met je groepje het plan van plan van aanpak in.

Tijdsplanning:
Daarnaast maken jullie een planning, waarin jullie per week beschrijven wat jullie gaan doen.
Vul hiervoor het formulier van de planning in.

Logboek:
Om te zien of jullie je ook aan de planning houden, houdt de contactpersoon van jullie groepje ook een logboek bij.
Hierin wordt per week aangegeven of de planning van die week wel of niet is gehaald en waarom.
Zie hiervoor het logboekformulier.

Als jullie alle formulieren hebben ingevuld en de presentaties zijn geweest, ga dan naar de laatste fase van het project:
de Reflectie.