INLEIDING

Het populaire lied heeft veel verschillende namen.

Het begrip ‘volkslied' wordt pas in 1773 door volksliedverzamelaar J.G. Herder gebruikt. Het ‘volkslied' als populair lied van het volk bestond echter al veel langer.

Een definitie van een ‘volkslied' kan zijn:

‘Het is een afgeronde vocale muzikale vorm, gebaseerd op een metrische, veelal strofische tekstvorm, waarvan oorspronkelijk de tekstoverdragende functie of de gebruiksmogelijkheden (dans, stimulering van arbeid, enz.) zwaarder telden dan de absoluut muzikale waarde.' Andere belangrijke eigenschappen van het volkslied zijn: de mondelinge overlevering, brede verspreiding,

populaire karakter, emotionele waarde, contrafactuur. Dit laatste betekent dat men teksten schreef op de melodie van een bekend lied: op wijze van…
(Grote Spectrum Encyclopedie).

Er zijn echter nog veel meer definities van ‘volkslied'.

 

 

Opdracht 1:

Geef in jouw eigen woorden een definitie van het ‘volkslied'. Naast een definitie mag je ook enkele kenmerken noemen.

Lees daarvoor enkele definities van een volkslied op de de volgende websites:

Volksliedarchief

Encyclopedie Wikipedia


Ga nu door naar het onderdeel Middeleeuwen